fbpx

REALIZĒTIE ES FONDU PROJEKTI: Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/ CFLA/003

31.08.2023.

SIA GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE
īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
„ LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS”

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003

Pētniecības projekta nosaukums: Nr.18
“Jaunu, ar augstu pievienoto vērtību produktu izstrāde, paplašinot “Gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotne” eksporta produktu klāstu”

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt jaunus, eksportspējīgus bezgaļas produktus un gaļas produktus ar augstu pievienoto vērtību, izmantojot ražošanas blakusproduktus

Pētījuma kopējais finansējums:
Attiecināmās izmaksas: 593 650 EUR, tai skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzfinansējums: 285 277.50 EUR

Pētniecības projekta īstenošana ir uzsākta 2023. gada 1. martā un turpināsies līdz 2024. gada 31. augustam

Sasniegtie rezultāti periodā 06.2023. – 08.2023.:
Izstrādāts tehnoloģijas koncepts Uzkodai no dzīvnieku blakusproduktiem (cūku kauli), nodefinēti parametri produkta ražošanai
Izstrādātas trīs (3) produktu receptes un tehnoloģiskās kartes

Lai iegūtu jaunas idejas, uzlabotu ražošanas procesus un attīstītu biznesa attiecības “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” SIA pārstāvji apmeklēja garšvielu un garšvielu maisījumu ražošanas rūpnīcu TRUMF International s.r.o.

Informācija par Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra projektu

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra (LPKC) ietvaros. LPKC savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

  1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
  • Produktu iepakojuma risinājumi;
  • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
  1. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

LPKC mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

 

National Development Plan
National Development Plan
SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” 2017.gada 26.janvārī noslēdza ar LIAA līgumu SKV-L-2017/36 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
On the 26th of 2017 „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” Ltd. has signed the agreement No. SKV-L-2017/36 with Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) for the project “International competitiveness promotion”, which is co-financed by the European Regional Development Fund.