REALIZĒTIE ES FONDU PROJEKTI

08.10.2019.

Gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotne produkcijas daudzveidošana un attīstība.
Projekts Nr. 1.2.1.1 18 A 002_

 

Gaļas pārstrādes ražošanas paplašināšana un tehnoloģisko iekārtu iegāde.
Projekta Nr. 16-00-A00402-000084

 

Tehnoloģisko iekārtu iegāde ražošanas vajadzībām.
Projekta Nr. 17-00-A00402-000116

 

Gaļas pārstrādes ražošanas paplašināšana un tehnoloģisko iekārtu iegāde
Projekta Nr.16-00-A00402-000084

 

Gaļas pārstrādes ražotnes konkurētspējas paaugstināšana
Projekta Nr.17-00-a00402-000007

 

PROJEKTS “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
PROGRAMMA “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)”
Līguma noslēgšanas datums: 2017. gada 26. janvāris
Projekta līguma Nr. SKV-L-2017/36